Επιχορηγούμενη καινοτομια

Η ομάδα μας έχει συνδυασμένη εμπειρία 45 ετών στη σύνταξη προτάσεων και την απόκτηση επιχορηγήσεων σε ερευνητικούς τομείς και βιομηχανίες…

ανάπτυξη

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε  τις πολύπλοκες τεχνολογικές λύσεις για τις ανάγκες μιας επιχείρησης στην σύγχρονή και απαιτητική αγορά.

ευρωπαϊκΗ υποστήριξΗ

Μάθετε περισσότερα για τα σχήματα χρηματοδότησης από την ευρωπαϊκή ένωση

Σχεδίαση & Υλοποίηση

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις λύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησή σας.

Ψηφιακόσ μετασχηματησμόσ

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να δημιουργήσετε νέες — ή να τροποποιήσετε τις υπάρχουσες — επιχειρηματικές διαδικασίες, κουλτούρα και εμπειρίες πελατών για να ανταποκριθείτε στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις της αγοράς.

διαχείρηση δεδομένων

Μείνετε μπροστά χρησιμοποιώντας τη σε βάθος γνώση μας για τις νέες τεχνολογίες όπως:  Big Data, Data Science, Cognitive Computing, Blockchain και άλλα.

Εφαρμογές

Υποστηρίξτε την υποδομή της επιχείρησής σας και τους πςλάτες σας με νέες εφαρμογές που βελτιώνει βασικές πτυχές της επιχείρησής σας.

ECOMMERCE

Χρησιμοποιείστε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι ευέλικτες και βιώσιμες σε μεγάλους όγκους επισκεψιμότητας,  για την ανάπτυξη των πωλήσεων σας

Θα θέλαμε να σας ακούσουμε!

© 2022 Practin PC