Έρευνα & Καινοτομία

Οι υπηρεσίες Ε&Α της Practin επικεντρώνονται κυρίως στο Horizon Europe (RIA/IA/CSA, EIC Accelerator), στο EU Defense Innovation Scheme (EUDIS) και στο EDF και σε προτάσεις της ΓΓΕΤ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία για την Ελλάδα.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες μας;

Όλοι οι οργανισμοί, ΜΜΕ, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ και άλλοι.

Πώς υποστηρίζουμε τους αιτούντες;

Παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας της επιχορήγησης από την ιδέα έως την υποβολή.

Επιτρέπουμε σε εταιρείες και οργανισμούς να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες δημόσιας και κοινοτικής χρηματοδότησης μέσω διαφόρων χρηματοοικονομικών διαύλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Με βάση την εμπειρία μας στην προετοιμασία και εφαρμογή / διαχείριση επιχορηγήσεων και διαγωνισμών καθώς και στο ευρύ δίκτυο επαφών μας και διάφορων ενδιαφερομένων σε όλη την Ευρώπη, δημιουργούμε ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους πελάτες μας.

Συνεπώς, οι υπηρεσίες χρηματοδότησης Ε&Α καλύπτουν τα ακόλουθα:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πώς: Αναλύουμε τις ιδέες σας, την καινοτομία σας με βάση την κλίμακα TRL (Επίπεδο ετοιμότητας τεχνολογίας), MRL (Επίπεδο ετοιμότητας αγοράς) και SRL (Επίπεδο ετοιμότητας βιωσιμότητας) και προσδιορίζουμε την πιο κατάλληλη και σχετική επιλογή χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη στην αγορά, εξερευνώντας εθνικές και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Παρουσιάζουμε ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΕ DECISION-MAKERS ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ.

Πώς: Διασφάλιση της έγκαιρης παρουσίας του πελάτη στο έδαφος, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες χρηματοδότησης των οποίων οι ανάγκες ταιριάζουν με τα ακριβή προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο πελάτης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Πώς: Ανάπτυξη της ιδέας του έργου σας σε μια αίτηση επιχορήγησης προσδιορίστε την κατάλληλη πρόσκληση  Αντιστοιχίστε και δεσμεύστε εταίρους και ανταγωνιστική κοινοπραξία μέσω της άμεσης πρόσβασής μας σε ένα ευρύ δίκτυο πιθανών Ευρωπαίων εταίρων και ειδικών Γράψτε και επικυρώστε την πρόταση  Συμπληρώστε την πλήρη αίτηση και υποβολή .

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Πώς: Η Practin θα αξιοποιήσει την εκτεταμένη τεχνογνωσία για να βοηθήσει τις ελληνικές και ευρωπαϊκές ΜΜΕ να προωθηθούν στην ευρωπαϊκή αγορά και να επεκτείνουν το δίκτυό τους και να συνεργαστούν με άλλους ηγέτες έρευνας και τεχνολογίας σε όλη την Ευρώπη, να συγκεντρώσει ανταγωνιστικότητα και κεφάλαια για να επιτρέψει περαιτέρω τη συνεργασία Ε&Α, την ανάπτυξη προϊόντων. κλιμάκωση και εμπορευματοποίηση.

Ξεκινήστε σήμερα

© 2023 practin pc